You are here:

Skela te lehta për më shumë fleksibilitet.

Modulariteti me sistem.

Karakteristikat e veçanta të ndërtimit të serisë MATO 2 janë rezultat i shumë viteve të përvojës praktike dhe punës së synuar zhvillimore. Sistemi është i disponueshëm si një kornizë ose skelë me gjerësi 95 ose 65 cm. Dy gjerësitë e projektimit mund të kombinohen opsionalisht.

Dizajni i lehtë gjithashtu u zbatua vazhdimisht për shtresat mbeshtjellese te aluminit. Kjo thjeshton instalimin dhe i garanton përdoruesit maksimumin e sigurisë.

Skele më e shpejtë dhe më fleksibël.

Skela e lehtë MATO 2 ofron fleksibilitetin maksimal të skelës. Zemra e sistemit janë pllakat që janë instaluar çdo 50 cm deri në skelë dhe mundësojnë lidhjet në katër drejtime.

Në rastin e ndërtesave të rrumbullakëta ose të formave dredha-dredha, pikat e forta të MATO 2 arrijnë në ballë dhe lejojnë shpejtësinë e instalimit të dimensioneve të panjohura më parë. Instalimi i kateve, konsoleve dhe aksesorëve të tjerë zgjat një çast dhe nuk kërkon ndonjë vegel per instalim.

E forte aq sa duhet – e lehte aq sa ska!

MATO 2 është një sistem bashkëkohor i lehtë, i cili është zhvilluar posaçërisht për më shumë efikasitet dhe fleksibilitet për punë në skela. Në varësi të lartësisë së ndërtimit dhe ngarkesës maksimale, përdoren korniza çeliku me trashësi prej 2.7mm ose korniza alumini me një trashësi prej 4mm. Dizajni i çelikut lejon lartësinë e ndërtimit deri në 60 metra lart, versioni i aluminit lejon lartësi deri në 40 metra dhe lart.
Për ngarkesa veçanërisht të forta, janë në dispozicion korniza me trashësi prej 3.25mm. Ata janë në përputhje me kornizat normale të lehta.

Kursimet e kohës dhe të kostos deri në 50%.

Përvoja në praktikë ka treguar se me skela bashkëkohore të lehta, ju arrini deri në 50% të kursimeve kohore në krahasim me sistemet tradicionale të rënda. Me rritjen e presionit të kostos, ky është një faktor i rëndësishëm për suksesin. Por dizajni i lehtë nuk ka vetëm dobi të rëndësishme gjatë instalimit të skelës.

Falë peshës së lehte, vëllimi i ngarkesës gjatë transportit është rritur, trajtimi bëhet më i sigurt dhe magazinimi është më i lehtë.

screenshot-www.tobler-ag.com-2018-04-14-15-15-58

Kontakti

Veternik, përballë Albi Mall
10000 Prishtinë
Tel: +377 44 841 783
Fax: +381 62 268 312
Email: valon.halili@tobler-skele.com