You are here:

Instalim i thjeshtë me dizajn ergometrik.

Skela e instalimit të shpejtë MATO 62 qëndron në sajë të ndërtimit optimalë të saj ergometrik. Për shkak të logjikës së instalimit jashtëzakonisht të thjeshtë, gabimet e instalimit janë praktikisht të përjashtuara.

Karakteristikat tipike të MATO 62 janë lidhjet e rrumbullakëta dhe kyqeve gravituese , të cilat lejojnë një instalim të shpejtë dhe të thjeshtë të rrethojave. Duke i lidhur fushat e skelave individuale me veshje që ngurtësohen vetë, skela është instaluar dhe e shpërbërë brenda periudhës më të shkurtër kohore. Falë ndërtimit të veçantë, është plotësisht e pamundur që veshjet të zhvendosen.

Kontakti

Veternik, përballë Albi Mall
10000 Prishtinë
Tel: +377 44 841 783
Fax: +381 62 268 312
Email: valon.halili@tobler-skele.com