You are here:

Me e mira per sigurine tuaj.

Me e mira per sigurine tuaj

Mato S qëndron për tërë gamën tonë të aksesorëve të sigurisë, per industrine e ndertimit. Produktet MATO S ndihmojnë për të parandaluar aksidentet, si dhe për të mbrojtur materjalet dhe njerezit. Nje vecanti tjeter eshte zgjedhja jone e gjere e rrjetave te sigurise dhe terracave.

Rrjetat e sigurisë dhe aksesorët

Rrjetat e mbrojtjes dhe sigurisë MATO S plotësojnë dispozitat e tanishme SN EN-13374 SUVA, dhe janë të përshtatshme për përdorim gjatë ndërtimit, si dhe ne vendpunishte tjera te zakonshme

Rrjetat kanë një gjerësi prej 100mm dhe janë bërë nga litarët fibër PP të stabilizuar me UV / IR. Skajet janë forcuar me një litar të qëndrueshme 14mm. Në qoshet dhe në anët, rrjeti është i pajisur me sythe te thurura çdo 2.5m.

screenshot-www.tobler-ag.com-2018-04-14-15-57-12

Kontakti

Veternik, përballë Albi Mall
10000 Prishtinë
Tel: +377 44 841 783
Fax: +381 62 268 312
Email: valon.halili@tobler-skele.com