You are here:

Tobler Deck Shtylla

Mbeshtetja korrekte per cdo vendpunishte.

Elementet e shtyllave tanë të tavanit mund të përdoren në mënyrë kaq fleksibile saqë janë të përshtatshme për pothuajse çdo plan urbanistik, por gjithashtu për mbështetjen e trarëve dhe parashikimeve të tavanit. Me zgjedhjen e lirë të pllakave parmakeve, keto shtylla permbushin të gjitha kërkesat për cdo vendpunishte.

Sistemi në sajë të komponentëve të bashkërenduar individual ofron përparim të shpejtë të punës dhe logjistikë të thjeshtë montimi. Produktet e galvanizuara janë të qëndrueshme dhe për këtë arsye janë të dizajnuara për siguri te lartë qëndrueshmeri.

Komponentët e mëposhtëm janë në dispozicion:

Tripod universale, te galvanizuara me nxehtësi

– i pershtatshem per te gjitha tavanet

Kreu me 4 drejtim, galvanizuar me nxehtësi

– Pa sistem mbajtës

– për të gjitha llojet e bartesve te parmakeve 20 – 24c

Mbajtesja H20 me bazën 30.00mm dhe kapakë mbrojtës

– në dispozicion në gjatësi standarde prej 2.45m

– 5.90m, gjatësia maksimale 10.00m

Mbeshtjellje 27mm

– mbeshtjelles te laminuar

screenshot-www.tobler-ag.com-2018-04-14-17-14-20

Kontakti

Veternik, përballë Albi Mall
10000 Prishtinë
Tel: +377 44 841 783
Fax: +381 62 268 312
Email: valon.halili@tobler-skele.com